สมัครงานด้วยตนเอง

ผู้สมัครสามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ บริษัท บู๊ทส์ รีเทล (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 9 อาคารภคินท์ ชั้น 8 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ

Tel. 02-694-5999
Fax 02-694-5900

คลิกเพื่อดูแผนที่
 
สมัครผ่านทาง Email

ผู้สมัครสามารถส่งเอกสารการสมัครงาน (Resume หรือ CV) พร้อมรูปถ่าย ผ่านทาง Email โดยเลือกส่งตามตำแหน่งงานดังนี้

สมัครงานตำแหน่งงานในสำนักงาน ส่งอีเมลล์มาที่ jobsupport@bootsrt.com
สมัครงานตำแหน่งงานเภสัชกร (Pharmacist) ส่งอีเมลล์มาที่ jobrx@bootsrt.com
สมัครงานตำแหน่งงานในร้าน Boots ส่งอีเมลล์มาที่ jobstore@bootsrt.com
 
 
 
สมัครผ่านทาง Website

ขั้นตอนที่ 1

เตรียมเอกสารการสมัครงาน Resume หรือ CV
ที่มีรูปถ่าย เป็นไฟล์ word หรือ PDF
ขั้นตอนที่ 2

คลิกปุ่ม สมัครงานออนไลน์ (Application Form)
ขั้นตอนที่ 3

กรอกข้อมูลใบสมัครในช่องที่กำหนดให้ถูกต้อง
และสมบูรณ์พร้อมแนบ File เอกสารประกอบ
การรับสมัครงานแล้วกดปุ่ม Submit
ขั้นตอนที่ 4

จะปรากฏ Pop-Up ข้อความตอบรับจากทางบริษัทฯ
เพื่อตอบรับการสมัครงานของท่าน
 
 
Copyright © 2011 Boots Retail (Thailand) Ltd. All Rights Reserved.

0057355