ระยะเวลาโปรโมชั่น วันที่ 22 ส.ค. 2562 - 25 ก.ย. 2562
สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกบัตรบู๊ทส์แอดเวนเทจการ์ด เมื่อซื้อสินค้าครบ 500 บาทต่อ 1 ใบเสร็จ (มูลค่าสุทธิหลังหักส่วนลด) ที่ร้านบู๊ทส์ทุกสาขา
ยกเว้นสาขาในสนามบิน สาขาในร้านปลอดภาษี สาขาสยามพารากอนฟู๊ดฮอลล์ และสาขาเคลียร์แลนซ์ ยกเว้นสินค้ายาและเวชภัณฑ์ มีสิทธิ์ได้รับโชคสองชั้น เพียงสแกน QR code ท้ายใบเสร็จเพื่อรับสิทธิ์ ดังนี้
โชคชั้นที่ 1
1. รับสิทธิ์ลุ้นรางวัลสร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท รวม 25 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 21,570 บาท รวมมูลค่า 539,250 บาท เพียงลงทะเบียนเข้าสู่ระบบทาง QR code ท้ายใบเสร็จ กรอกข้อมูล ชื่อ – นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ เลขบัตรประจำตัวประชาชน ให้ถูกต้อง
2. จำกัด 1 สิทธิ์ชิงโชคต่อ 1 ใบเสร็จ สามารถส่งชิงโชคได้โดยไม่จำกัดจำนวนตลอดรายการ
3. ระยะเวลาในการลงทะเบียนร่วมชิงรางวัล ตั้งแต่วันที่ 22 ส.ค. 2562 จนถึงวันที่ 25 ก.ย. 2562
4. วิธีการจับรางวัล บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้ในระบบ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการจับรางวัลในแต่ละครั้ง บริษัทฯ จะพิมพ์ ชื่อ - สกุล หมายเลขโทรศัพท์ ของผู้ร่วมรายการทุกคนลงบนกระดาษตัดเป็นชิ้นส่วน
แล้วบริษัทฯ จะรวบรวมชิ้นส่วนทั้งหมดมาจับรางวัลหาผู้โชคดี โดยจะจับรางวัล 5 ครั้ง ครั้งละ 5 รางวัล ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดดังต่อไปนี้
ครั้งที่ 1 จับรางวัลวันที่ 30 ส.ค. 2562 เวลา 11.30 น. โดยจับจากสลากที่ลงทะเบียนในระบบตั้งแต่วันที่ 22 ส.ค. 62 - 28 ส.ค. 2562 ประกาศผลการจับรางวัลวันที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 16.00 น.
ครั้งที่ 2 จับรางวัลวันที่ 6 ก.ย. 2562 เวลา 11.30 น. โดยจับจากสลากที่ลงทะเบียนในระบบตั้งแต่วันที่ 29 ส.ค. 62 – 4 ก.ย. 2562 ประกาศผลการจับรางวัลวันที่ 6 ก.ย. 2562 เวลา 16.00 น.
ครั้งที่ 3 จับรางวัลวันที่ 13 ก.ย. 2562 เวลา 11.30 น. โดยจับจากสลากที่ลงทะเบียนในระบบตั้งแต่วันที่ 5 ก.ย. 62 – 11 ก.ย. 2562 ประกาศผลการจับรางวัลวันที่ 13 ก.ย. 2562 เวลา 16.00 น.
ครั้งที่ 4 จับรางวัลวันที่ 20 ก.ย. 2562 เวลา 11.30 น. โดยจับจากสลากที่ลงทะเบียนในระบบตั้งแต่วันที่ 12 ก.ย. 62 – 18 ก.ย. 2562 ประกาศผลการจับรางวัลวันที่ 20 ก.ย. 2562 เวลา 16.00 น.
ครั้งที่ 5 จับรางวัลวันที่ 27 ก.ย. 2562 เวลา 11.30 น. โดยจับจากสลากที่ลงทะเบียนในระบบตั้งแต่วันที่ 19 ก.ย. 62 – 25 ก.ย. 2562 ประกาศผลการจับรางวัลวันที่ 27 ก.ย. 2562 เวลา 16.00 น.
ทั้งนี้ชิ้นส่วนที่เหลือจากการจับรางวัลในแต่ละครั้งจะไม่นำมาจับรางวัลใหม่ในครั้งต่อไป

5. สถานที่จับรางวัล ณ ร้าน Boots ห้องเลขที่249/2, 250/1 ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเวสต์เกต เลขที่199,199/1,199/2 หมู่ที่ 6 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ นนทบุรี 11140
6. ประกาศผลการจับรางวัลทาง www.facebook.com/bootsthailand และ line @bootsthailand
7. วิธีการรับรางวัล ผู้โชคดีต้องนำหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนระบุชื่อตรงตามที่กรอกไว้ พร้อมสำเนา 1 ชุด มาเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัลด้วยตนเอง โดยผู้โชคดีต้องติดต่อขอรับรางวัลทาง E-mail ส่งถึงคุณชนาภา chanapa.kijnithed@bootsrt.com ภายในระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่ประกาศผล
8. บริษัทฯขอสงวนสิทธิปฏิเสธการมอบรางวัล หากผู้โชคดีไม่ติดต่อขอรับรางวัลภายในกำหนด หรือกรณีข้อมูลที่ลงทะเบียนในระบบกับข้อมูลในบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอรับรางวัลไม่ตรงกัน หรือผู้ขอรับรางวัลไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง
9. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไป จะต้องชำระเงินภาษี ณ ที่จ่าย 5 % ของมูลค่ารางวัลในวันที่รับมอบรางวัล  รางวัลที่ได้รับไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้ และไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นหรือโอนสิทธิ์ให้แก่บุคคลภายนอกหรือนิติบุคคลอื่นได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
10. ผู้โชคดีจะได้รับรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุดเพียงรางวัลเดียวตลอดรายการส่งเสริมการขายนี้ หากปรากฏชื่อผู้โชคดีซ้ำกันในการจับรางวัล บริษัทฯสงวนสิทธิ์จับรางวัลให้ผู้โชคดีท่านอื่นแทน
11. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
12. พนักงาน บริษัท บู๊ทส์ รีเทล (ประเทศไทย) จำกัด คณะกรรมการดำเนินงาน รวมทั้งบุคคลในครอบครัวไม่มีสิทธิเข้าร่วมรายการนี้
13. ใบอนุญาตเลขที่ 14-18/2562
14. หากมีข้อสอบถามเกี่ยวกับกิจกรรมชิงโชค กรุณาติดต่อ call-center 02-269-9599

โชคชั้นที่ 2
1. เมื่อช้อปครบทุก 500 บาท (หลังหักส่วนลด) รับสิทธิ์เลือกรับคูปองส่วนลดประเภท E-coupon จำนวน 1 คูปอง เพื่อใช้เป็นส่วนลดซื้อสินค้าหลากหลายแบรนด์ดังที่ร่วมรายการในครั้งถัดไป
2. ใบเสร็จ 1 ใบ เลือกรับคูปองส่วนลดได้ไม่เกิน 3 คูปอง
3. ระยะเวลาการรับสิทธิ์และใช้คูปองส่วนลดตั้งแต่วันที่ 22 ส.ค. 2562 จนถึงวันที่ 25 ก.ย. 2562 ใช้คูปองส่วนลดได้ที่ร้านบู๊ทส์ทุกสาขา ยกเว้นสาขาในสนามบิน สาขาในร้านปลอดภาษี สาขาสยามพารากอนฟู๊ดฮอลล์ และสาขาเคลียร์แลนซ์
4. คูปองส่วนลดมีมูลค่าสูงสุด 200 บาท มูลค่ารวมกว่า 18,580,000 บาท คูปองส่วนลดมีจำนวนจำกัด 272,000  คูปองตลอดรายการ เงื่อนไขการใช้คูปองส่วนลดเป็นไปตามที่กำหนดบนคูปอง
5. กรุณาตรวจสอบรายการคูปองส่วนลดและรายการสินค้าที่ร่วมรายการได้ที่จุดจำหน่ายที่ร้านบู๊ทส์สาขาที่ร่วมรายการ หรือทาง www.th.boots.com/22ndbirthday