รู้เท่าทันโรค กับโควิด-19 (COVID-19)
การให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 (COVID-19) เป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกของพวกเรา

Boots Tea Tree & Witch Hazel Back Spray 150ml

1066781

Details

This non greasy Back spray contains antibacterial Tea Tree oil and skin calming Witch Hazel to keep your skin clear and healthy by:

■ Fighting spot causing bacteria.

■ Reducing redness and inflammation of the skin.

Dermatologically tested

How to Use
Spray directly onto clean skin and hold at the distance of 15-20cm. After skin clears, continue to use for preventative care.

Additional Information

Shop Online URL N/A

Boots Tea Tree & Witch Hazel Back Spray 150ml

1066781