รู้เท่าทันโรค กับโควิด-19 (COVID-19)
การให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 (COVID-19) เป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกของพวกเรา

Botanics Men's All Skin Clay Mask 100ml

5004608

Details

This mineral rich ionic mask absorbs excess oil and deeply cleanses skin. The oceanic clay exhibits a negative electrical charge, which helps to draw out deep rooted impurities without over-drying. Skin is left clearer, softer and smoother. Ginseng works to boost skin condition and help protect against visible signs of fatigue.

Our beauty scientists use active plant extracts approved by Royal Botanic Gardens, Kew, to bring you beautiful skincare that's proven to work. We've taken steps to reduce our impact on the planet at every stage in this product's journey. Please recycle where possible. Formulated without parabens. People tested.

Directions: Apply to cleansed skin. Smooth a generous layer of mask over the face and neck avoiding eyes. Leave for 10 minutes. Wipe away excess mask with tissues and rinse with warm water. Use weekly.

Warnings: Avoid contact with eyes. If product gets into eyes rinse with water immediately.

Additional Information

Shop Online URL N/A

Botanics Men's All Skin Clay Mask 100ml

5004608