รู้เท่าทันโรค กับโควิด-19 (COVID-19)
การให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 (COVID-19) เป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกของพวกเรา

Boots Repel For Children Insect Repellent Pump Spray 100 ml

2500729

Details

Effective protection against mosquitoes. Suitable for non-tropical areas with a low risk of malaria and insect transmitted diseases. Non-greasy formulation. Not suitable for children under 4 years.

Instructions: Do not spray directly onto children's hands. Spray evenly from a distance of 15 cm on all exposed areas of skin, except eyes and lips. Do not spray directly onto face: spray into palm of hand and apply to face, avoiding contact with eyes and lips. Renew application every 4 hours or as necessary and after swimming.

Additional Information

Shop Online URL N/A

Boots Repel For Children Insect Repellent Pump Spray 100 ml

2500729