รู้เท่าทันโรค กับโควิด-19 (COVID-19)
การให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 (COVID-19) เป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกของพวกเรา

Ingredients Intensive Treatment Mask Avocado & Macadamia 400ml

6025609

Details

With extracts of Avocado & Macadamia, Boots Ingredients Intensive Hair Mask is specially formulated to condition the hair, helping to leave it feeling soft and smooth.

How to use
Smooth Intensive Treatment through hair after shampooing. For best results, leave for 5 minutes and rinse well.

Additional Information

Shop Online URL N/A

Ingredients Intensive Treatment Mask Avocado & Macadamia 400ml

6025609