รู้เท่าทันโรค กับโควิด-19 (COVID-19)
การให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 (COVID-19) เป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกของพวกเรา

Lee Stafford Frizz OFF Conditioner 250ml

1827324

Details

Is frizz the bane of your life? Do you long for smoother, straighter, frizz-free hair? Well here is the solution to all of your problems. A dream product for all you ladies out there with difficult hair. Lee Stafford Frizz OFF Conditioner is enriched with keratin to flatten the cuticle and keep frizzy hair under control. Now you can really say Frizz OFF™ to Frizz.

Sulfates and Sodium Chloride (salt) are added to most shampoos. In high concentrations they can affect the longevity of a Brazilian Blow Dry. Lee Stafford recommends giving your hair a low Sulfate and low salt diet to help extend the life of a Brazilian Blow Dry.This shampoo is specially formulated WITHOUT any Sulfates or Salts. Your hair is what it eats.

How to Use

After shampooing with Lee Stafford Frizz OFF™ Shampoo and rinsing well, work this Conditioner into the palms of your hands and evenly spread through your hair - to the ends, mid-lengths AND the roots - EVERYWHERE!

Comb all the conditioner evenly through your hair then rinse thoroughly.

Use cold water on your final rinse for the healthiest of hair - cool water seals the cuticles for a great shine.

For a long lasting, super smooth blow dry, complete your regime with Lee Stafford Frizz OFF™ Keratin Blow Dry Smoothing Spray.

 

Additional Information

Shop Online URL N/A

Lee Stafford Frizz OFF Conditioner 250ml

1827324