กรรไกรโค้ง ตราบู๊ทส์ 1แพ็ค

7531745

รายละเอียด

กรรไกรโค้งของบู๊ทส์ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับตัดเล็บ คีมตัดหนัง กรรไกรตัดหนังเท้า หรือ กรรไกรตัดเล็บเท้าควรใช้กับเล็บที่แข็ง ทำจากสเตนเลส

ข้อมูลที่เพิ่มขึ้น

Shop Online URL N/A

กรรไกรโค้ง ตราบู๊ทส์ 1แพ็ค

7531745