ชุดแปรงขนาดเล็ก ตราบู๊ทส์ 1 ชิ้น

4530519

รายละเอียด

ชุดแปรงขนาดเล็กประกอบด้วยแปรงแต่งหน้า 5 ชิ้นและกระเป๋าใบเล็กสำหรับเก็บ ชุดแปรงแต่งหน้าประกอบด้วย: ■ แปรงสำหรับแป้งฝุ่น ■ แปรงสำหรับทาปาก ■ ที่ทาอายชาโดว์ ■ แปรงทาอายลายเนอร์ ■ แปรงทาคอนซีลเลอร์

ข้อมูลที่เพิ่มขึ้น

Shop Online URL N/A

ชุดแปรงขนาดเล็ก ตราบู๊ทส์ 1 ชิ้น

4530519