โซพ แอนด์ กลอรี่ พัลพ์ ฟริคชั่น โฟมมี่ ฟรุ๊ตตี้ บอดี้ สครับ 250 มล.

3293106

รายละเอียด

โซพแอนด์กลอรี่™ พัลพ์ฟริคชั่น™โฟมมี่ฟรุ๊ตตี้บอดี้สครับประกอบไปด้วยกลิ่นฟรุ๊ตติโก้™ ที่ผสานมาจากผลยูซุแช่แข็ง น้ำมันผิวส้ม กรีนฟิก และสารสกัดจากส้มโอป่า

ข้อมูลที่เพิ่มขึ้น

Shop Online URL N/A

โซพ แอนด์ กลอรี่ พัลพ์ ฟริคชั่น โฟมมี่ ฟรุ๊ตตี้ บอดี้ สครับ 250 มล.

3293106