Laura Ashley Mini Indulgence Collection

8186324

รายละเอียด

ปรนนิบัติผิวพร้อมกลิ่นหอมจากดอกไม้ ในเซตประกอบด้วย Shower Cream กลิ่น Garden Bloom และ Heritage Bloom (ชิ้นละ 50 มล.) Body Mist กลิ่น Garden Bloom (50 มล.) และLip Balm ( 10 มล.) บรรจุในกล่องลายดอกไม้สวยหรู

ข้อมูลที่เพิ่มขึ้น

Shop Online URL N/A

Laura Ashley Mini Indulgence Collection

8186324