ข้อมูลบริษัท

 วอลกรีนส์ บู๊ทส์ อลิอันซ์ (หรือ ดับเบิ้ลยูบีเอ) เป็นกิจการระดับโลกแห่งแรกที่ดำเนินธุรกิจด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีชั้นนำของโลก

บริษัทก่อตัวขึ้นจากการวมองค์กรชั้นนำ ระหว่างบริษัท วอลกรีน โค (Walgreen Co.) และอลิอันซ์ บู๊ทส์ เมื่อเดือนธันวาคม ปีพ.ศ. 2557 ซึ่งทั้งสองมีตราสินค้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ ฐานธุรกิจในพื้นที่ที่ส่งเสริมกัน ค่านิยมร่วม และชื่อเสียงที่สั่งสมในบริการด้านสุขภาพซึ่งเป็นที่ไว้วางใจ ทั้งในหมู่กิจการค้าส่งเวชภัณฑ์ ไปจนถึงการให้บริการเวชภัณฑ์แก่ชุมชนกว่า 1 ศตวรรษ

วอลกรีนส์ บู๊ทส์ อลิอันซ์ เป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจร้านค้าปลีกผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาและยุโรปเมื่อนับรวมการลงทุนตามหลักส่วนได้ส่วนเสียแล้ว โดยมีพนักงานกว่า 440,000 คน* ดำเนินธุรกิจในกว่า 25* ประเทศ
วอลกรีนส์ บู๊ทส์ อลิอันซ์ เป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกซึ่งโดดเด่นด้านเวชภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพสำหรับเสริมสร้าง
ความเป็นอยู่ที่ดี ซึ่งมีร้านค้ามากกว่า 18,750 แห่ง* ใน 11 ประเทศ* รวมทั้งมีเครือข่ายจัดจำหน่ายและค้าส่งเวชภัณฑ์
ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยศูนย์กระจายสินค้ากว่า 350 แห่ง* ที่จัดส่งผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ให้แก่ร้านขายยา แพทย์ ศูนย์บริการสุขภาพ และโรงพยาบาล รวมกว่า 200,000 ราย/แห่ง** ใน 19 ประเทศ* ในแต่ละปี นอกจากนี้ วอลกรีนส์ บู๊ทส์ อลิอันซ์
ยังเป็นผู้ซื้อยาตามใบสั่งแพทย์รายใหญ่ที่สุดของโลก รวมถึงผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีอื่น ๆ อีกมากมาย

ทั้งนี้ แบรนด์ของธุรกิจและผลิตภัณฑ์ค้าปลีกในเครือ มีทั้ง วอลกรีนส์, ดูแอน รีด, บู๊ทส์ และอลิอันซ์ เฮลแคร์ รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ด้านความงามและสุขภาพระดับโลก อย่าง No7 โบทานิคส์ ลิซ เอิร์ล และโซพ แอนด์ กลอรี่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัท สามารถดูได้ที่ www.walgreensbootsalliance.com

*ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559 โดยรวมประมาณการลงทุนตามหลักส่วนได้ส่วนเสีย

**สำหรับสิบสองเดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559 โดยรวมประมาณการลงทุนตามหลักส่วนได้ส่วนเสีย