รู้เท่าทันโรค กับโควิด-19 (COVID-19)
การให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 (COVID-19) เป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกของพวกเรา

ติดต่อเรา

 

 

 

 

Boots Call Center: 

 Telephone: 0-2-269-9599

 

 

สำนักงานใหญ่:

บริษัท บู๊ทส์ รีเทล (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 9 อาคารภคินทร์ ชั้น 8

ถ.รัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์: 0-2796-5999

โทรสาร: 0-2796-5900

Email:contact.us@bootsrt.com

 

 

 

คลังสินค้า:

ดีเอซแอล เอ็กเซล ซัพพลาย เซน

เลขที่ 41/24-25, 28-29 อาคารซี หมู่ 6 ซ.พูลเจริญ

ถ.บางนา-ตราด กม.16.5 ต.บางโฉลง

อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์: 02-116-3344

โทรสาร: 02-116-3355

 

 

This contact form is for any queries related to Boots Thailand.

If you wish to contact us regarding any other country or website please click here where you can choose the appropriate country.