มาร์ค ฮิลล์ สไตลิ่ง คุชชั่น บรัช

6132758

รายละเอียด

มาร์ค ฮิลล์ หวีแปรงผม หวีที่ออกแบบพิเศษโดยตรงส่วนฐานของแปรงจะมีลักษณะยืดหยุ่น ทำให้โค้งรับกับเส้นผมและหนังศรีษะเพื่อป้องกันการดึงรั้งและพันกันของเส้นผม และมีคุณสมบัติป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ลดการชี้ฟูของเส้นผม

ข้อมูลที่เพิ่มขึ้น

Shop Online URL N/A

มาร์ค ฮิลล์ สไตลิ่ง คุชชั่น บรัช

6132758