ลี สแตฟฟอร์ด โป๊กเกอร์ สเตรท คอนดิชันเนอร์ 250 มล.

3028607

รายละเอียด

ครีมนวดผม ลี สตาฟฟอร์ด โป๊กเกอร์ สเตรท คอนดิชันเนอร์ เป็นขั้นตอนที่สองสำหรับการทำให้ผมของคุณเหยียดตรงอย่างแท้จริง ครีมนวดผม ลี สตาฟฟอร์ดจะทำให้ผมนุ่มลื่นพร้อมที่จะยืดให้ตรง และขณะเดียวกันก็ปกป้องผมจากความร้อนจากการยืดผมขณะจัดทรง P2FiFTY COMPLEX เป็นวิธีใหม่ในการปกป้องผมจากความร้อน ปกป้องผมจากความร้อนที่แผดเผาจากอุปกรณ์ยืดผมมืออาชีพที่มีความร้อนสูงถึง 250ºc มีส่วนประกอบของ Cetrimonium Chloride สารต้านประจุบวกที่จะช่วยลดการชี้ฟูและไฟฟ้าสถิต ช่วยให้ผมได้รับการบำรุงและพร้อมที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ยืดผม โป๊กเกอร์ สเตรท เพื่อให้ได้ผมเหยียดตรง ผลิตภัณฑ์ของลี สตาฟฟอร์ดไม่ใช้สัตว์ในการทดลอง

ข้อมูลที่เพิ่มขึ้น

Shop Online URL N/A

ลี สแตฟฟอร์ด โป๊กเกอร์ สเตรท คอนดิชันเนอร์ 250 มล.

3028607