บู๊ทส์ ฟาร์มาซูติคอลส์ สเตอร์ไร กอซ แพดส์ 10 ชิ้น

2463742

รายละเอียด

ผ้ากอซผ่านการฆ่าเชื้อด้วยก๊าชเอทธิลีนออกไซด์ วิธีใช้/ข้อแนะนำ : ใช้ทำความสะอาดแผลและปิดแผล

ข้อมูลที่เพิ่มขึ้น

Shop Online URL N/A

บู๊ทส์ ฟาร์มาซูติคอลส์ สเตอร์ไร กอซ แพดส์ 10 ชิ้น

2463742