บู๊ทส์ ฟาร์มาซูติคอลส์ แฟบริค พลาสเตอร์ 20 แอสสอร์ท

1131818

รายละเอียด

พลาสเตอร์ปิดบาดแผล ชนิดผ้า คละขนาด วิธีใช้ 1. ทำความสะอาดบาดแผลและทำให้แห้งก่อนปิดพลาสเตอร์ 2. ปิดพลาสเตอร์ตรงบริเวณบาดแผล ควรเปลี่ยนพลาสเตอร์ใหม่อย่างน้อยวันละครั้ง

ข้อมูลที่เพิ่มขึ้น

Shop Online URL N/A

บู๊ทส์ ฟาร์มาซูติคอลส์ แฟบริค พลาสเตอร์ 20 แอสสอร์ท

1131818