บู๊ทส์ สำลีก้อนชุบแอลกอฮอล์

2727170

รายละเอียด

สำลีชุบเอทิล แอลกอฮอล์ 70% สะดวก พร้อมใช้ สำหรับฆ่าเชื้อบนผิวหนัง เช็ดรอบแผล หรือเช็ดตามบริเวณที่ต้องการ

ข้อมูลที่เพิ่มขึ้น

Shop Online URL ไม่ใช่

บู๊ทส์ สำลีก้อนชุบแอลกอฮอล์

2727170