บู๊ทส์ ทวิน เบลด ดิสโพซาเบิ้ล เรเซอร์ส

7922876

รายละเอียด

มีดโกน ชนิด 2 ใบมีด ใบมีดแฝดเพื่อการโกนที่เกลี้ยงเกลาและเรียบเนียน ด้วยแถบหล่อลื่นที่มี Aloe vera

ข้อมูลที่เพิ่มขึ้น

Shop Online URL ไม่ใช่

บู๊ทส์ ทวิน เบลด ดิสโพซาเบิ้ล เรเซอร์ส

7922876