เท็ด เบเกอร์ ลอนดอน สเตอร์ลิ่ง บลู แอนด์ วินเทจ แอมเบอร์ บอดี้ สเปรย์ แอนด์ แฮร์ แอนด์ บอดี้ วอช

8355002

รายละเอียด

เท็ด เบเกอร์ ลอนดอน สเตอร์ลิ่ง บลู แอนด์ วินเทจ แอมเบอร์ บอดี้ สเปรย์ แอนด์ แฮร์ แอนด์ บอดี้ วอช น้ำหอม ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเส้นผม และผิวกาย (ชุดเซ็ต) ประกอบด้วย 1.เท็ด เบเกอร์ ลอนดอน สเตอร์ลิ่ง บลู บอดี้ สเปรย์ วิธีใช้ เขย่าก่อนใช้ และฉีดพ่นโดยเว้นระยะห่างจากลำตัวประมาณ 15 เซนติเมตร ปริมาณสุทธิ 50 มิลลิลิตร 2.เท็ด เบเกอร์ ลอนดอน สเตอร์ลิ่ง บลู แฮร์ แอนด์ บอดี้ วอช วิธีใช้ ใช้ผลิตภัณฑ์บนผมและผิวที่เปียกหมาด แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด ปริมาณสุทธิ 50 มิลลิลิตร 3.เท็ด เบเกอร์ ลอนดอน วินเทจ แอมเบอร์ บอดี้ สเปรย์ วิธีใช้ เขย่าก่อนใช้ เว้นระยะห่างจากลำตัวประมาณ 15-20 เซนติเมตร ปริมาณสุทธิ 50 มิลลิลิตร 4.เท็ด เบเกอร์ ลอนดอน วินเทจ แอมเบอร์ แฮร์ แอนด์ บอดี้ วอช วิธีใช้ ใช้ผลิตภัณฑ์ผมและบนผิวที่เปียก แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด ปริมาณสุทธิ 50 มิลลิลิตร

ข้อมูลที่เพิ่มขึ้น

Shop Online URL ไม่ใช่

เท็ด เบเกอร์ ลอนดอน สเตอร์ลิ่ง บลู แอนด์ วินเทจ แอมเบอร์ บอดี้ สเปรย์ แอนด์ แฮร์ แอนด์ บอดี้ วอช

8355002