สมายล์ เดนเจอร์ บาธ 1 ชิ้น

5355818

รายละเอียด

สมายล์ เดนเจอร์ บาธ สำหรับฟันปลอมและเหล็กจัดฟันแบบถอดได้ ใช้กล่องแช่ฟันปลอมนี้กับสมายล์ เดนเชอร์ คลีนซิ่ง แทปเลต เพื่อให้ฟันปลอมและเหล็กจัดฟันสะอาดสดชื่นไร้คราบสกปรก มาพร้อมตะแกรง

ข้อมูลที่เพิ่มขึ้น

Shop Online URL N/A

สมายล์ เดนเจอร์ บาธ 1 ชิ้น

5355818