บู๊ทส์ เจนเทิล เฟมินีน วอช 200 มล.

7552742

รายละเอียด

บริเวณบางส่วนต้องการการดูแลเป็นพิเศษ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจุดซ่อนเร้น Boots Gentle Feminine Wash จึงปราศจากสบู่และมีค่า ph ที่เหมาะสม มีส่วนผสมของ witch hazel จากธรรมชาติ ออกแบบมาให้ทำความสะอาด ให้ความสดชื่น และลดการเกิดกลิ่นโดยไม่ทำให้เกิดการระคายเคือง ผ่านการทดสอบทางนรีเวชวิทยาเพื่อใช้เป็นประจำทุกวัน

ข้อมูลที่เพิ่มขึ้น

Shop Online URL N/A

บู๊ทส์ เจนเทิล เฟมินีน วอช 200 มล.

7552742