บู๊ทส์ ฟาร์มาซูติคอลส์ สวิมมิ่ง เอียร์ ปลั๊ก 2 คู่

2790483

รายละเอียด

ที่อุดหูขณะว่ายน้ำ Boots Pharmaceuticals Swimming Earplugs ออกแบบมาให้สามารถป้องกันน้ำได้ในขณะที่คุณยังสามารถได้ยิน ■ ใช้ซ้ำได้ ■ ประกอบด้วยที่อุดหู 3 คู่ ■ มีกล่องสำหรับพกพา วิธีใช้ โปรดอ่านข้อมูลผลิตภัณฑ์ก่อนใช้เสมอ ■ ใช้มือที่ล้างสะอาด ใส่ที่อุดหูฝั่งที่เป็นคลื่นเข้าไปในรูหูช้าๆ หากดึงใบหูไว้เบาๆ จะช่วยให้ใส่ที่อุดหูได้ง่ายขึ้น ■ ขยับที่อุดหูให้พอดีหากเขยื้อนออกจากตำแหน่งที่เหมาะสมขณะใช้ ■ เก็บที่อุดหูในกล่องที่ให้มาเมื่อไม่ได้ใช้งาน ■ ห้ามใช้ในน้ำลึกกว่า 3 เมตร (10 ฟุต) ■ ห้ามใช้ที่อุดหูที่สกปรกหรือชำรุดเสียหาย ■ ที่อุดหูสำหรับอายุ 12 ปีขึ้นไป อันตรายและคำเตือน ■ เก็บที่อุดหูในกล่องที่ให้มาเมื่อไม่ได้ใช้งาน ■ ห้ามใช้ในน้ำลึกกว่า 3 เมตร (10 ฟุต) ■ ห้ามใช้ที่อุดหูที่สกปรกหรือชำรุดเสียหาย

ข้อมูลที่เพิ่มขึ้น

Shop Online URL N/A

บู๊ทส์ ฟาร์มาซูติคอลส์ สวิมมิ่ง เอียร์ ปลั๊ก 2 คู่

2790483