ที่อุดหูโฟมแบบใช้แล้วทิ้ง 1 ชิ้น

4367235

รายละเอียด

ที่อุดหูโฟมแบบใช้แล้วทิ้ง Boots Pharmaceuticals Soft Disposable Foam Earplugs ใส่สบายและสามารถลดเสียงรบกวนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ■ ออกแบบมาเพื่อให้การปกป้องจากเสียงรบกวนที่อันตราย และ/หรือ น่ารำคาญในชีวิตประจำวัน ■ มีกล่องสำหรับพกพา ■ ใส่สบาย ที่อุดหูโฟมแบบใช้แล้วทิ้ง Boots Pharmaceuticals Soft Disposable Foam Earplugs ช่วยลดเสียงรบกวนรอบข้างซึ่งเกิดจากแหล่งกำเนิดดังต่อไปนี้: ■ การจราจรบนท้องถนน ■ การประกอบเฟอร์นิเจอร์ด้วยตนเอง (Do-it-yourself) ■ งานก่อสร้างถนน ■ เสียงกรน ขนาด ■ ที่อุดหูโฟมแบบใช้แล้วทิ้ง Boots Pharmaceuticals Soft Disposable Foam Earplugs ออกแบบมาให้พอดีกับรูหูโดยทั่วไป (ขนาดตั้งแต่ 6-13 มม. ตามที่ระบุไว้ในมาตรฐาน EN 352-2:1993). วิธีใช้ โปรดอ่านข้อมูลผลิตภัณฑ์ก่อนใช้เสมอ ■ ล้างมือและเช็ดให้แห้งก่อนใช้ ■ เพื่อการใช้ที่ดีที่สุด ควรใส่ที่อุดหูตามแผนภาพบนบรรจุภัณฑ์ 1. ใช้มือที่สะอาดปราศจาคครีมทามือ/โลชั่น ค่อยๆ คลึงและบีบที่อุดหูด้วยนิ้วจนกระทั่งอัดตัวแน่น 2. เสียบที่อุดหูเข้าไปในรูหูขณะที่ยังอัดตัวแน่นอยู่ หากดึงใบหูเบาๆไปทางด้านบนและด้านนอกจะช่วยให้ใส่ได้ง่ายขึ้น 3. จับที่อุดหูไว้ในตำแหน่งที่ต้องการจนกว่าจะคืนรูปเดิมเพื่อให้พอดีกับรูหู 4. ปรับตำแหน่งที่อุดหูใหม่หากเคลื่อนจากตำแหน่งเพราะมีการเคลื่อนไหว ก่อนจะใส่ทุกครั้งจะต้องตรวจดูสภาพของที่อุดหูก่อน ห้ามใช้ที่อุดหูที่สกปรกหรือชำรุด อันตรายและคำเตือน ตรวจสภาพของที่อุดหูโฟมแบบใช้แล้วทิ้ง Boots Pharmaceuticals Soft Disposable Foam Earplugs ให้มีสภาพดังต่อไปนี้อยู่เสมอ: 1. เหมาะสมสำหรับการใช้งาน 2. ใส่หูได้พอดี 3. สวมใส่อยู่ตลอดเวลาเมื่อต้องเผชิญกับเสียง 4. เปลี่ยนใหม่เมื่อสกปรกหรือชำรุด ■ ห้ามใช้ที่อุดหูโฟมแบบใช้แล้วทิ้ง Boots Pharmaceuticals Soft Disposable Foam Earplugs กับเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ■ ที่อุดหูโฟมแบบใช้แล้วทิ้ง Boots Pharmaceuticals Soft Disposable Foam Earplugs ออกแบบมาให้เป็นที่อุดหูแบบใช้แล้วทิ้งและควรเก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมก่อนการใช้ครั้งแรก และทิ้งหลังจากการใช้ ห้ามทำควานสะอาดหรือใช้ที่อุดหูซ้ำ ■ ที่อุดหูโฟมแบบใช้แล้วทิ้ง Boots Pharmaceuticals Soft Disposable Foam Earplugs อาจมีปฏิกิริยาทางลบกับสารเคมีบางชนิด (รวมไปถึงครีมทามือและโลชั่น) ■ เช่นเดียวกับอุปกรณ์ป้องกันการได้ยินอื่นๆ หากไม่ปฏิบัติตามวิธีใช้ที่ระบุไว้บนบรรจุภัณฑ์ หรือหากไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้อง ที่อุดหูก็จะให้การปกป้องได้น้อยลงและส่งกระทบต่อการได้ยินอย่างถาวร หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับวิธีใช้ผลิตภัณฑ์นี้ โปรดขอคำแนะนำจากเภสัชกร

ข้อมูลที่เพิ่มขึ้น

Shop Online URL N/A

ที่อุดหูโฟมแบบใช้แล้วทิ้ง 1 ชิ้น

4367235